You are here

Aplinka

Visi kartu mes siekiame užtikrinti tvarią ateitį

Apsaugoti ir išsaugoti aplinką ateities kartoms yra visų mūsų pareiga. Mūsų veikla McDonald’s™ restoranuose yra pagrįsta principu „mažink, panaudok dar kartą, perdirbk, perdaryk“, kuriuo siekiama suvartoti mažiau energijos ir išteklių. 

Šiukšlės 

Kad Lietuva būtų švari, manome, jog mūsų pareiga yra būti vietos bendruomenės dalimi. Šalia visų restoranų pastatytos šiukšliadėžės, kuriomis raginame naudotis savo klientus. Taip pat esame įsipareigoję spręsti su šiukšlėmis susijusius klausimus, todėl kasdien tvarkome restoranų aplinką. Be to, visos mūsų pakuotės yra pažymėtos specialiu ženklu, kuris aktyviai skatina mūsų lankytojus elgtis atsakingai ir patiems išmesti savo šiukšles. 

Tiekėjai  

Įsipareigojimas saugoti aplinką taikomas ir mūsų tiekėjams. Su jais bendradarbiaujame, kad dar labiau sumažintume atliekų kiekį, jas perdirbtume ir pakartotinai panaudotume energijos šaltinius bei prisiimtume atsakomybę už visą mūsų produktų gyvavimo ciklą nuo auginimo iki gamybos, pakavimo ir atliekų tvarkymo.

Ypatingą dėmesį skiriame gyvūnų gerovei, todėl perkame produktus tik iš tų tiekėjų, kurie tinkamai elgiasi su gyvūnais, taip pat nuolat dirbame, kad patobulintume tiekimo procesą ir sumažintume atliekų bei išmetamųjų teršalų kiekį ir sutaupytume daugiau energijos. 

Atliekos 

Manome, kad geriausias būdas mažinti anglies dvideginio kiekį yra sumažinti atliekų kiekį. Siekdami šį principą taikyti visuose mūsų restoranuose, kiekvienoje virtuvėje sumontavome monitorius, kad sumažintume gamybos apimtis ir kartu išvengtume atliekų.

Energija 

Mes siekiame sumažinti suvartojamos energijos ir vandens kiekį visuose savo restoranuose bei užtikrinti, kad iš restoranų ištekančios nuotekos būtų itin švarios.