You are here

Kaip savo restoranuose užtikrinate higieną ir maisto saugą?

Visas mūsų maistas gaminamas ir ruošiamas taikant griežtas higienos ir maisto saugos normas. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų tinklalapiuose „Virtuvė" ir „Kokybė“. 

Lithuanian
FAQ type: 
PRODUCT QUALITY