You are here

Šaltieji gėrimai

„Švyturio“ alus

Mėgiamiamas visų

Lietuvoje pagamintas, ledo šaltumo, patiektas su šypsena – kodėl jo neparagavus? 

Parduodamas supilstytas į  vienkartines stiklines, 500 ml.