Darbuotojų profesinių
kompetencijų tobulinimo projektas

Siekdama išlaikyti lyderio poziciją konkurencinėje rinkoje, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei būti patrauklia darbuotojams, UAB „PREMIER RESTAURANTS“ įgyvendina 36 mėnesių trukmės darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo projektą.

2018 m. rugsėjo 13 d. prasidėjęs projektas pavadinimu „UAB „PREMIER RESTAURANTS“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ siekia stiprinti darbuotojų specializuotas žinias ir įgūdžius kokybiško klientų aptarnavimo, darbo organizavimo, maisto bei gėrimų ruošimo technologijų atitinkančių McDonald’s standartus srityse. Mokymai padės gilinti anglų kalbos žinias, stiprinti kompetencijas personalo valdymo, technikos ir kokybės srityse. Projekto vykdymo metu planuojama apmokyti 1200 darbuotojų, suformuojant jiems naujus įgūdžius, padėsiančius operatyviau atlikti darbo funkcijas bei garantuoti aukštesnę paslaugų kokybę ir tokiu būdu išlaikyti lyderio pozicijas tarp greito maisto restoranų tinklų Lietuvoje. Organizuojami mokymai orientuoti būtent į praktinių situacijų sprendimą darbo vietoje ir yra tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2021 m. rugsėjo mėnuo.

Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo.